Brzina ambijentalne gama doze (nSv/h)
  
   < 100
  
   100 - 200
  
   200 - 300
  
   300 - 400
  
   > 400
  
   Nema podataka
Radonska koncentracija, Bq m-3
        
   0
  
   1 - 20
  
   21 - 50
  
   51 - 100
  
   101 - 200
  
   201 - 300
  
   301 - 500
  
   501 -1000
  
   1001 i više
...


Odabir područja za prikaz

Pretraga po koordinatama: Pretraga po koordinatama odnosno tzv. “Zoom na coordinate” omogućuje brzo pozicioniranje na točno definiranu/poznatu koordinatu. Zoom na mjerilo: Omogućuje prebacivanje na točno određeno mjerilo. Zoom na potpuni obuhvat: Zoom na potpuni obuhvat uvezenog aktivnog sloja.

Dohvaćanje informacija o objektu

Omogućen je prikaz svih metapodataka pojedinog sloja u konfigurabilnom gridu.

Alati za mjerenje i crtanje

Mjerenje površine: opcija omogućuje da se označi proizvoljna zatvorena krivulja na temelju koje će sustav izračunati i prikazati površinu. Mjerenje udaljenosti: opcija omogućuje crtanje linije na temelju koje će sustav automatski izračunati duljinu odnosno udaljenost između dvije točke.

Podijeli prikaz

Opcija koja omogućuje da se trenutni pogled na kart podijeli s korisnicima dijeljenjem URL zapisa ili da se kao iframe uveze na neki drugi portal.

Digitalni ispis prikaza

Opcija koja omogućuje ispis karte u pdf dokument. Kao parametar moguće je odabrati Orijentaciju dokumenta i mjerilo.